Dòng Nội dung
1
Một số quá trình và thiết bị trong công nghệ dược phẩm : Giáo trình đào tạo dược sĩ đại học / Nguyễn Đình Luyện (Ch.b.), Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Phúc Nghĩa
H. : Y học, 2023
183tr. : minh họa ; 27cm.
Nguyễn Đình Luyện
Trình bày cơ sở lý thuyết về quá trình, các thiết bị và nguyên lý hoạt động trong bào chế dược phẩm: Xay, nghiền, rây, trộn, lắng, lọc, ly tâm, cô đặc, kết tinh, sấy và tiệt khuẩn
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Giáo trình các hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học / Phan Quốc Kinh
H. : Giáo dục Việt Nam, 2011
215tr. : bảng, hình vẽ ; cm.
Phan Quốc Kinh
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Kinh tế dược : Tài liệu đào tạo đại học / Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thị Thanh Hương (Ch.b.), Đỗ Xuân Thắng, Phạm Nữ Hạnh Vân
H. : Y học, 2023
151tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Nguyễn Thanh Bình
Trình bày kiến thức cơ bản về kinh tế học, kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế dược, phương pháp phân tích kinh tế dược, đo lường chi phí và hiệu quả trong nghiên cứu kinh tế dược, mô hình hoá và trình bày kết quả, đánh giá chất lượng phân tích kinh tế dược
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)