Dòng Nội dung
1
Phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm : Sách chuyên khảo / Lê Thị Kim Loan, Phạm Đỗ Trang Minh (Đồng chủ biên)
H. : Công an nhân dân, 2023
271tr. : minh họa ; 21cm.
Lê Thị Kim Loan
Khái quát chung về phụ gia thực phẩm; Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm; Phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, Phụ gia làm thay đổ tính chất cảm quan của thực phẩm
(90) (Lượt lưu thông:55) (0) (Lượt truy cập:0)