Dòng Nội dung
1
Pháp luật về giao kết, thực hiện hợp đồng lao động - thực tiễn tại Công ty Cổ phần Giáo dục Aloha Sài Gòn : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Thị Trúc Đào; GVHD: Trần Thị Bé Năm
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
44tr. : minh họa ; 30cm.
Phạm Thị Trúc Đào
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)