Dòng Nội dung
1
Tội phạm học đương đại : Sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên
H. : Tư pháp, 2022
499tr. : hình ảnh ; 21cm.
Dương Tuyết Miên
Những vấn đề chung của tội phạm học
(5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)