Dòng Nội dung
1
Lịch sử Đảng bộ Huyện Châu Thành. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành T.3, (1975-2005) /
Cần Thơ : Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ, 2013
360tr. : hình ảnh ; 21cm.
Tổng kết, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong khoảng thời gian 30 năm từ năm 1975 - 2005. Từ đó đề ra phương hướng phát triển trong tình hình mới
(2)
2
Lịch sử ngành y tế huyện Châu Thành (1945-2010) / Phòng Y tế huyện Châu Thành
Cần Thơ : Cty CP In Tổng hợp Cần Thơ, 2014
335tr. : hình ảnh ; 21cm.
Giới thiệu khái quát lịch sử ngành y tế huyện Châu Thành (1945-2010)
(1)
3