Dòng Nội dung
1
100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới / Nguyễn Thị Trường Giang (Sưu tầm và biên soạn)
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018
682tr. ; 24cm.
Nguyễn Thị Trường Giang
Giới thiệu những vấn đề cơ bản của các quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới và Việt Nam. Tập hợp, phân loại, đối chiếu và phân tích các bản quy tắc khác nhau, tìm ra những điểm tương đồng và dị biệt giữa bản quy tắc đạo đức nghề báo của nhà báo Việt Nam với các bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới. Từ đó rút ra những nhận xét và đề xuất giải pháp nhằm góp phần vào việc hoàn chỉnh một bản quy tắc đạo đức phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu của báo chí nước ta trong tương lai
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
Lịch sử văn minh thế giới : Tập bài giảng / Lê Thế Tài b.s.
H. : Hồng Đức ; Hội Luật gia Việt Nam
160tr. ; cm.
Lê Thế Tài
(0) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:6)
3
Tìm hiểu một số thành tựu khoa học và công nghệ thế giới / B.s.: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Nghĩa (ch.b.), Mai Hà...
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018
538tr. , 10tr. ảnh : minh họa ; 24cm.
Nguyễn Minh Đức
Giới thiệu và phân tích các thành tựu, chính sách và xu hướng mới nhất của phát triển khoa học và công nghệ trên thế giới trong thập kỷ qua: Làn sóng mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; hiện trạng phát triển khoa học và công nghệ thế giới; biến đổi khí hậu và tương lai của các nước; an ninh lương thực và an toàn thực phẩm; nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học...
(2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Văn học hậu hiện đại / Lê Huy Bắc
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
464tr. : hình ảnh màu ; 24cm.
Lê Huy Bắc
Gồm những bài chuyên luận về diện mạo của văn học hậu hiện đại thế giới, từ nguồn gốc, khái niệm đến khuynh hướng chính, đặc thù bút pháp... cũng như đặc trưng riêng của các thể loại như truyện kể, thơ và kịch hậu hiện đại
(3) (Lượt lưu thông:3) (1) (Lượt truy cập:6)