Dòng Nội dung
1
355 Câu hỏi đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai / Bích Phương (hệ thống)
H. : Lao động, 2022
391tr. : bảng ; 28cm.
Sách gồm các phần chính sau: Phần thứ nhất. HỎI - ĐÁP VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI, KHUNG GIÁ ĐẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT Phần thứ hai. HỎI - ĐÁP VỀ GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ ba. HỎI - ĐÁP VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT Phần thứ tư. HỎI - ĐÁP VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Phần thứ năm. HỎI - ĐÁP VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT, PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Phần thứ sáu. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
(3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
2
55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự (hiện hành) / Trịnh Tiến Việt
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023
347tr. : bảng ; 24cm.
Trịnh Tiến Việt
Giới thiệu cách xác định tội danh bằng nhau, tội danh nặng hơn và tội danh nhẹ hơn; căn cứ khoa học và căn cứ pháp lý của việc định tội danh; các vấn đề cần lưu ý và làm sáng tỏ những điểm mấu chốt phân biệt 55 cặp tội danh dễ nhầm lẫn trong Bộ luật Hình sự (hiện hành)
(10) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
3
Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : Sách chuyên khảo / Lê Lan Chi
H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022
320tr. ; 24cm.
Lê Lan Chi
Phân tích những vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền của nạn nhân của tội phạm và một số nhóm yếu thế khác cùng những kỹ năng trong hoạt động của người hành nghề luật (luật sư, kiểm sát viên, điều tra viên...) nhằm bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của nạn nhân của tội phạm và nhóm yếu thế khác
(10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)
4
Bình luận bộ luật hình sự năm 2015. Bình luận chuyên sâu / Đinh Văn Quế Ph.2, Các tội phạm. Chương XX: các tội phạm về ma túy :
H. : Thông tin và Truyền thông, 2020
459tr. ; 24cm.
Đinh Văn Quế
Bình luận chuyên sâu về các tội phạm trong phần thứ hai của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới trong việc áp dụng Bộ luật Hình sự khi xét xử các tội phạm về ma túy
(2) (Lượt lưu thông:2) (0) (Lượt truy cập:0)
5
Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 : Phần chung / Nguyễn Ngọc Hoà (ch.b.), Trịnh Quốc Toản, Lê Thị Sơn, Trần Văn Dũng
H. : Tư pháp, 2017
435tr. ; 24cm.
Nguyễn Ngọc Hoà
Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự và bình luận về các điều khoản cơ bản, hiệu lực, tội phạm, trường hợp loại trừ, truy cứu, miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội...
(3)