Dòng Nội dung
1
2
3
4
Sử dụng phần mềm Geogebra trong một số chủ đề dạy học môn toán ở trung học : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Nguyễn Thị Ngọc Huyền; GVHD: Võ Duy Minh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
77tr. : minh họa ; 30cm.
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)