Dòng Nội dung
1
Khai thác phần mền Geogebra trong dạy học giới hạn và đạo hàm : Khóa luận tốt nghiệp đại học ngành sư phạm toán / Huỳnh Tấn Huy; GVHD: Bùi Quang Thịnh
Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2024
125tr. : minh họa ; 30cm.
Huỳnh Tấn Huy
(1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)