Sách tham khảo (Tất cả)
Lịch sử đảng bộ và đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Thới Sơn (1930-2020) / Nguyễn Phúc Nghiệp, Võ Văn Sơn b.s. [23-09-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát về vùng đất, con người xã Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Thới Sơn lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới

Phác thảo diện mạo văn hoá dân gian tỉnh Tiền Giang. Nguyễn Phúc Nghiệp (ch.b.), Lê Công Lý, Lê Thị Son...T.1 / [23-09-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu sơ lược về tỉnh Tiền Giang. Phác thảo diện mạo văn hoá dân gian của tỉnh Tiền Giang qua các các nội dung: Ngữ văn dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian, tri thức dân gian, tín ngưỡng dân gian, phong tục dân gian, trò chơi và đồ chơi dân gian. địa danh

Tổng kết Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945 - 2000) / B.s.: Lê Hai, Phạm Quang Cận, Trần Quang Khánh... [19-09-2022] (60) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và củng cố quốc phòng (1945-2000), 7 bài học chủ yếu trong quá trình Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1945-2000)

Biên niên sự kiện Đảng lãnh đạo quân sự và quốc phòng trong cách mạng Việt Nam (1930 - 2000) / B.s.: Lê Bằng, Đỗ Xuân Huy, Bùi Văn Miển [19-09-2022] (60) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quân sự (1930-1944); cách mạng tháng 8 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng lãnh đạo công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-4.1975), tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế với nhân dân Campuchia (5.1975-1989); Đảng lạnh đạo công cuộc củng cố hoà bình, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời bình (1990-2000)

Nghiên cứu phương pháp gradient phối ngẫu để nhận dạng nguồn nhiệt di động : Sách chuyên khảo / Lê Minh Tùng, Trần Thanh Phong (Đồng ch.b.) [06-09-2022] (15) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày quá trình trao đổi nhiệt và mô hình toán học; Phương pháp gradient phối ngẫu; Nhận dạng thông số của hệ thống dựa trên phương pháp gradient phối ngẫu

Phong cách sống Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Ngô Hải Triết Học, Nguyễn Thị Hoài, Bùi Minh Nghĩa, Lê Thị Phương Thủy,... [06-09-2022] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày khái quát các đặc trưng phong cách sống Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách sống Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Phong cách báo chí Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Đồng chủ biên: Phan Văn Thành, Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Kim Dự, Nguyễn Thị Thanh Thảo,... [06-09-2022] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày khái quát các đặc trưng phong cách báo chí Hồ Chí Minh và xây dựng phong cách báo chí Hồ Chí Minh cho đội ngũ nhà báo nước ta hiện nay

Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và sự vận dụng hiện nay : Sách tham khảo / Ch.b.: Lê Đức Thọ, Bùi Văn Tuyển, Nguyễn Trung Hiếu... [06-09-2022] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Những nghiên cứu về phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh; công tác Xây dựng phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh cho cán bộ hiện nay

Đôi bờ : Thơ / Phạm Bá Nhơn [23-08-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)