Sách tham khảo (Tất cả)
Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ / Cảnh Thiên ; Đặng Quân dịch [07-07-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Chỉ ra bí quyết giúp bạn đi trên con đường thành công sẽ có vô số trở ngại và khó khăn mà thanh xuân là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của mỗi con người, hãy ươm trồng nên những hạt mầm sự sống giúp bạn thêm tin yêu và vững chãi trong cuộc đời; vì thế ta không nên chọn an nhàn khi con trẻ, mà phải vất vả, gian nan, thử thách lúc trẻ thì mới có cuộc sống hạnh phúc, thành công trong tương lai

Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh / Nguyễn Thị Út Sáu [14-06-2022] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề cơ bản về kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam: Lí luận và thực tiễn / Nguyễn Lâm Thành [14-06-2022] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày một số vấn đề cơ bản về dân tộc và chính sách dân tộc. Hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật về dân tộc và chính sách dân tộc. Công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên một số lĩnh vực

Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Đình Lưu, Nguyễn Tiến Hải, Nguyễn Hữu Hảo...T.2 : [06-06-2022] (198) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái niệm về đội ngũ đơn vị. Tìm hiểu về bản đồ quân sự, một số loại vũ khí bộ binh, thuốc nổ, phòng chống vũ khí huỷ diệt lớn, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh do vũ khí thông thường, ba môn quân sự phối hợp, từng người trong chiến đấu tiến công và phòng ngự. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh. Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng / Đào Huy Hiệp, Nguyễn Mạnh Hưởng, Lưu Ngọc Khải...T.1 : [06-06-2022] (196) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân...

Đào tiên đỏ thắm : Truyện và ký / Nông Văn Kim [30-05-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Thuốc phiện và lửa : Tiểu thuyết / Hoàng Thế Sinh [30-05-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Đọa đầy : Tiểu thuyết / Vi Hồng [30-05-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tây Nguyên ngày ấy : Hồi ký / Lê Cao Đài [30-05-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Vùng biển lửa. Tiểu thuyết / Nguyễn Anh ĐộngQ.2 : [30-05-2022] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)