Giáo trình (Tất cả)
Cẩm nang nghiệp vụ dành cho cán bộ tư pháp, văn phòng luật sư và trợ giúp pháp lý: Quy định mới về hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, hộ tịch, hộ khẩu, hôn n ... [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Hộ tịch - Luật Quốc tịch Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Luật Trợ giúp pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ ba. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và công tác quản lý về bồi thường nhà nước, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại Phần thứ tư. Luật Hôn nhân và gia đình - Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình Phần thứ năm. Công tác quản lý hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, hành chính, chứng thực Phần thứ sáu. Luật Luật sư và văn bản hướng dẫn thi hành

Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn : chia sẻ kinh nghiệm hành nghề thực tế tại Việt Nam / Trương Nhật Quang [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu chung về nghề luật sư tại Việt Nam; các kỹ năng cơ bản hành nghề luật sư; kỹ năng soạn thảo và đàm phán hợp đồng; các kỹ năng khác trong hành nghề luật sư, các kỹ năng mềm; đạo đức nghề nghiệp luật sư; trách nhiệm của luật sư

Hướng dẫn khởi nghiệp với nghề Luật sư : Tác phẩm của Công ty Luật Phuoc & Partners / Nguyễn Hữu Phước [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tác giả hướng dẫn từ A-Z để khởi nghiệp thành công với nghề luật sư và quản lý, điều hành tổ chức hành nghề luật sư. Chia sẻ hơn 25 năm quản trị điều hành để phát triển văn phòng luật sư từ 02 người trở thành công ty luật hàng đầu với gần 100 người, cung cấp sẵn các biểu mẫu tài liệu quản trị công ty luật có giá trị; Giúp bạn đọc có thể vừa đọc sách, vừa thực hành; Tái bản bổ sung thêm các phần đã được nhiều bạn đọc quan tâm trong những năm gần đây: Xây dựng thương hiện cá nhân luật sư và thương hiệu của công ty luật; Sử dụng công nghệ trong công ty luật; Giải quyết khủng hoảng công ty luật

Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự từ quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : Sách chuyên khảo / Lê Lan Chi [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Phân tích những vấn đề liên quan đến bảo đảm quyền của nạn nhân tội phạm và một số nhóm yếu thế khác trong đó có lồng ghép nhiều kỹ năng trong hoạt động của những người hành nghề luật (luật sư, kiểm sát viên, điều tra viên…) nhằm bảo đảm, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền của nạn nhân tội phạm và nhóm yếu thế khác.

Tội phạm học đương đại : Sách chuyên khảo / Dương Tuyết Miên [02-11-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Những vấn đề chung của tội phạm học

Phụ gia dùng trong sản xuất thực phẩm : Sách chuyên khảo / Lê Thị Kim Loan, Phạm Đỗ Trang Minh (Đồng chủ biên) [16-10-2023] (90) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Khái quát chung về phụ gia thực phẩm; Phụ gia dùng trong bảo quản thực phẩm; Phụ gia làm thay đổi cấu trúc thực phẩm, Phụ gia làm thay đổ tính chất cảm quan của thực phẩm

Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (Ch.b.), Bùi Phương Nga, Lương Việt Thái [05-10-2023] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học

Giáo trình Cơ sở an toàn thông tin / Nguyễn Khanh Văn [04-10-2023] (5) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về an toàn thông tin. Trình bày kiến thức về các khái niệm cơ sở và hệ mã cổ điển, mật mã khối và mật mã khoá đối xứng, hệ thống mật mã khoá công khai, chữ ký điện tử và hàm băm, quản lý khoá; xác thực và điều kiện truy nhập; an toàn trên internet, mã độc và an toàn phần mềm; giao thức mật mã và ứng dụng, khảo sát tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ (DOS) và biện pháp phòng chống

Kiểm nghiệm thực phẩm : Tài liệu đào tạo sau đại học / Thái Nguyễn Hùng Thu (Ch.b.), Phạm Thị Thanh Hà, Lê Thị Hồng Hảo [04-10-2023] (3) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày đại cương về thực phẩm; kiểm nghiệm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; kỹ thuật phân tích hoá học thực phẩm và vi sinh thực phẩm; một số kỹ thuật đánh giá nhanh thực phẩm

Microsoft Project 2010 và ứng dụng trong quản lý dự án xây dựng / Nguyễn Thị Hải Như [04-10-2023] (10) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về phần mềm Microsoft project 2010 và ứng dụng của phần mềm này trong việc quản lý dự án xây dựng: thời gian, lịch làm việc của dự án, công việc, tài nguyên, chi phí, theo dõi, cập nhật và xem xét tình trạng của dự án, lọc dữ liệu và xuất các báo biểu