Sách tham khảo (Tất cả)
Câu đồng dao làng Vòi : Tập truyện ngắn / Lưu Quốc Hòa [25-11-2021] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Bản sắc dân tộc trong văn học các dân tộc thiểu số đương đại : Nghiên cứu / Hà Công Tài (ch.b) [25-11-2021] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu, tìm hiểu, khám phá và thể hiện bản sắc dân tộc trong quá trình phát triển của văn học đương đại các dân tộc thiểu số

Đa chiều với ký / Nguyễn Văn Cự [25-11-2021] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Truyện sử về các thủ lĩnh trấn giữ biên cương / Nông Danh [25-11-2021] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu nguồn gốc của 254 cuộc khởi nghĩa dưới thời Minh Mạng, cuộc khởi nghĩa do Nông Văn Vân phát động ở Tuyên Quang, họ Nguyễn ở Cao Bằng với nhiệm vụ triều chính của đất nước

Phong vị Tây Bắc : Lý luận, phê bình văn học / Lê Thùy Giang [25-11-2021] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu 23 bài viết về tác giả, tác phẩm Lai Châu nói riêng và Tây Bắc nói chung, về văn học hiện đại của dân tộc thiểu số các vùng miền khác nhau

Tuyển tập nghiên cứu, phê bình (1974-2017) / Nguyễn Ngọc Thiện [25-11-2021] (1) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Gồm 65 bài về vấn đề lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, tác giả và các tác phẩm văn học Việt nam hiện đại từ năm 1974 đến năm 2017