thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 636.4 PH-T
    Nhan đề: Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt /
DDC 636.4
Tác giả CN Phạm Sỹ Tiệp
Nhan đề Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt /Phạm Sỹ Tiệp
Thông tin xuất bản H. :Lao động xã hội,2006
Mô tả vật lý 84 tr. ;19 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoPH-T(1): PM006845
00000000nam a2200000 a 4500
00110002
0022
004TVL100010317
008101230s2006 vm| vie
0091 0
039|y20101230143300|zlibol5
040|aTGULIB
082|a636.4|bPH-T
1001|aPhạm Sỹ Tiệp
24500|aKỹ thuật chăn nuôi lợn thịt /|cPhạm Sỹ Tiệp
260|aH. :|bLao động xã hội,|c2006
300|a84 tr. ;|c19 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|cPH-T|j(1): PM006845
890|a1|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM006845 Kho Sách tham khảo 636.4 PH-T Sách tham khảo ngoại văn 1