thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 636.3 ĐI-B
    Nhan đề: Chăn nuôi dê sữa /

DDC 636.3
Tác giả CN Đinh Văn Bình
Nhan đề Chăn nuôi dê sữa /Đinh Văn Bình
Thông tin xuất bản H. :nông nghiệp,2005
Mô tả vật lý 43tr. ;20cm.
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoĐI-B(7): PM006847-52, PM008127
00000000nam a2200000 a 4500
00110006
0021
004TVL100010321
008101230s2005 vm| vie
0091 0
039|y20101230143700|zlibol5
040|aTGULIB
082|a636.3|bĐI-B
1001|aĐinh Văn Bình
24500|aChăn nuôi dê sữa /|cĐinh Văn Bình
260|aH. :|bnông nghiệp,|c2005
300|a43tr. ;|c20cm.
852|a100|bKho Sách tham khảo|cĐI-B|j(7): PM006847-52, PM008127
890|a7|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 PM006847 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 1
2 PM006848 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 2
3 PM006849 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 3
4 PM006850 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 4
5 PM006851 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 5
6 PM006852 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 6
7 PM008127 Kho Sách tham khảo 636.3 ĐI-B Sách giáo trình 7