thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 515.076 TR-B
    Nhan đề: Bài tập giải sẵn giải tích 1 :
DDC 515.076
Tác giả CN Trần Bình
Nhan đề Bài tập giải sẵn giải tích 1 :Tóm tắt lý thuyết và chọc lọc phụ chương: các đề thi học kỳ 1 các năm 2005 - 2009 /Trần Bình
Lần xuất bản In lần thứ thứ 6 có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. :Khoa học và kỹ thuật,2009
Mô tả vật lý 539tr. ;20cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(4): KM027706-9
00000495nam a2200181 4500
00110086
0022
004TVL110010401
008110217s2009 vm| vie
0091 0
039|y20110217082500|zlibol5
040|aTGULIB
082|a515.076|bTR-B
1001|aTrần Bình
24500|aBài tập giải sẵn giải tích 1 :|bTóm tắt lý thuyết và chọc lọc phụ chương: các đề thi học kỳ 1 các năm 2005 - 2009 /|cTrần Bình
250|aIn lần thứ thứ 6 có sửa chữa và bổ sung
260|aH. :|bKhoa học và kỹ thuật,|c2009
300|a539tr. ;|c20cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(4): KM027706-9
890|a4|b8|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM027706 Kho Sách tham khảo 515.076 TR-B Sách tham khảo ngoại văn 1 Hạn trả:23-05-2022
2 KM027707 Kho Sách tham khảo 515.076 TR-B Sách tham khảo ngoại văn 2
3 KM027708 Kho Sách tham khảo 515.076 TR-B Sách tham khảo ngoại văn 3 Hạn trả:02-06-2022
4 KM027709 Kho Sách tham khảo 515.076 TR-B Sách tham khảo ngoại văn 4 Hạn trả:02-06-2022