thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 LE-T
    Nhan đề: Hoá sinh học công nghiệp /
DDC 660.6
Tác giả CN Lê Ngọc Tú (chủ biên)
Nhan đề Hoá sinh học công nghiệp /Lê Ngọc Tú (chủ biên)
Thông tin xuất bản H. :Khoa học và kỹ thuật,1998
Mô tả vật lý 443 tr. ;27 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoLE-T(2): PM007442, PM007451
00000000nam a2200000 a 4500
00110346
0022
004TVL110010661
008110218s1998 vm| vie
0091 0
039|y20110218160500|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a660.6|bLE-T
1001|aLê Ngọc Tú (chủ biên)
24500|aHoá sinh học công nghiệp /|cLê Ngọc Tú (chủ biên)
260|aH. :|bKhoa học và kỹ thuật,|c1998
300|a443 tr. ;|c27 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|cLE-T|j(2): PM007442, PM007451
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM007442 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:05-07-2021
2 PM007451 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 2