thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332.1
    Nhan đề: Nghiệp vụ ngân hàng trung ương /
DDC 332.1
Tác giả CN Nguyễn Văn Dờn
Nhan đề Nghiệp vụ ngân hàng trung ương /Biên soạn: Nguyễn Đăng Dờn
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh :Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,2011
Mô tả vật lý 339tr. ;24cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(15): KT002282-96
00000000nam a2200000 a 4500
00111697
0021
004TVL040012012
008040106s2011 vm| vie
0091 0
039|y20040106195700|zlibol5
040|aTGULIB
082|a332.1
1001|aNguyễn Văn Dờn
24500|aNghiệp vụ ngân hàng trung ương /|cBiên soạn: Nguyễn Đăng Dờn
260|aTp. Hồ Chí Minh :|bĐại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,|c2011
300|a339tr. ;|c24cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(15): KT002282-96
890|a15|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT002282 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 1
2 KT002283 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 2
3 KT002284 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 3
4 KT002285 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 4 Hạn trả:05-10-2020
5 KT002286 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 5
6 KT002287 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 6
7 KT002288 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 7 Hạn trả:04-10-2020
8 KT002289 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 8 Hạn trả:04-10-2020
9 KT002290 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 9 Hạn trả:09-10-2020
10 KT002291 Kho Sách giáo trình 332.1 Sách giáo trình 10