thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 LE-H
    Nhan đề: Giáo trình vi sinh vật học :
DDC 660.6
Tác giả CN Lê Gia Hy
Nhan đề Giáo trình vi sinh vật học :Dùng cho đào tạo đại học các ngành sinh học và công nghệ sinh học /Lê Gia Hy
Thông tin xuất bản H. :Khoa học tự nhiên và công nghệ,2010
Mô tả vật lý 355 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoLE-H(6): PM011364-9
00000453nam a2200181 4500
00111762
0021
004TVL110012077
008110822s2010 vm| vie
0091 0
039|y20110822161300|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a660.6|bLE-H
1001|aLê Gia Hy
24500|aGiáo trình vi sinh vật học :|bDùng cho đào tạo đại học các ngành sinh học và công nghệ sinh học /|cLê Gia Hy
260|aH. :|bKhoa học tự nhiên và công nghệ,|c2010
300|a355 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|cLE-H|j(6): PM011364-9
890|a6|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM011369 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 6
2 PM011368 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 5
3 PM011367 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 4
4 PM011366 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 3 Hạn trả:05-07-2021
5 PM011365 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 2
6 PM011364 Kho Sách tham khảo 660.6 LE-H Sách giáo trình 1