thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 371.9 NG-H
    Nhan đề: Giáo trình giáo dục hòa nhập :
DDC 371.9
Tác giả CN Nguyễn Xuân Hải
Nhan đề Giáo trình giáo dục hòa nhập :Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thiệp
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2008
Mô tả vật lý 155 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trìnhNG-H(16): SP007193-206, SP024928, SP032473
00000000nam a2200000 a 4500
00112707
0021
004TVL110013022
008111013s2008 vm| vie
0091 0
039|y20111013135700|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a371.9|bNG-H
1001|aNguyễn Xuân Hải
24500|aGiáo trình giáo dục hòa nhập :|bDành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /|cNguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thiệp
260|aH. :|bGiáo dục,|c2008
300|a155 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|cNG-H|j(16): SP007193-206, SP024928, SP032473
890|a16|b11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SP007193 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 1
2 SP007194 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 2 Hạn trả:03-10-2020
3 SP007195 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 3
4 SP007196 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 4 Hạn trả:09-10-2020
5 SP007197 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 5 Hạn trả:09-10-2020
6 SP007198 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 6
7 SP007199 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 7
8 SP007200 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 8
9 SP007201 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 9
10 SP007202 Kho Sách giáo trình 371.9 NG-H Sách giáo trình 10 Hạn trả:09-10-2020