thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 613 LE-H
    Nhan đề: Giáo trình vệ sinh - dinh dưỡng :
DDC 613
Tác giả CN Lê Thị Mai Hoa (chủ biên)
Nhan đề Giáo trình vệ sinh - dinh dưỡng :Dành cho hệ cao đẳng sư phạm /Lê Thị Mai Hoa (chủ biên), Trần Văn Dần
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2008
Mô tả vật lý 243 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trìnhLE-H(18): SP007279-94, SP034337, SP036022
00000000nam a2200000 a 4500
00112726
0021
004TVL110013041
008111013s2008 vm| vie
0091 0
039|y20111013150600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a613|bLE-H
1001|aLê Thị Mai Hoa (chủ biên)
24500|aGiáo trình vệ sinh - dinh dưỡng :|bDành cho hệ cao đẳng sư phạm /|cLê Thị Mai Hoa (chủ biên), Trần Văn Dần
260|aH. :|bGiáo dục,|c2008
300|a243 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|cLE-H|j(18): SP007279-94, SP034337, SP036022
890|a18|b15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SP007279 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 1
2 SP007280 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 2
3 SP007281 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 3
4 SP007282 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 4
5 SP007283 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 5
6 SP007284 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 6 Hạn trả:02-10-2020
7 SP007285 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 7
8 SP007286 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 8
9 SP007287 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 9
10 SP007288 Kho Sách giáo trình 613 LE-H Sách giáo trình 10