thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 372.4 LA-L
    Nhan đề: Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học :
DDC 372.4
Tác giả CN Lã Thị Bắc Lý
Nhan đề Giáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học :Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /Lã Thị Bắc Lý, Lê Thị Ánh Tuyết
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,2008
Mô tả vật lý 119 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trìnhLA-L(17): SP007332-42, SP007372, SP035161, SP036204-7
00000000nam a2200000 a 4500
00112733
0021
004TVL110013048
008111013s2008 vm| vie
0091 0
039|y20111013152600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a372.4|bLA-L
1001|aLã Thị Bắc Lý
24500|aGiáo trình phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học :|bDành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non /|cLã Thị Bắc Lý, Lê Thị Ánh Tuyết
260|aH. :|bGiáo dục,|c2008
300|a119 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|cLA-L|j(17): SP007332-42, SP007372, SP035161, SP036204-7
890|a17|b10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SP007332 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 1
2 SP007333 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 2
3 SP007334 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 3
4 SP007335 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 4
5 SP007336 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 5 Hạn trả:09-10-2020
6 SP007337 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 6 Hạn trả:09-10-2020
7 SP007338 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 7 Hạn trả:09-10-2020
8 SP007339 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 8
9 SP007340 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 9
10 SP007341 Kho Sách giáo trình 372.4 LA-L Sách giáo trình 10