thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 ĐI-L
    Nhan đề: Đại cương lịch sử Vịêt Nam tập2 /
DDC 959.7
Tác giả CN Đinh Xuân lâm
Nhan đề Đại cương lịch sử Vịêt Nam tập2 /Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn khánh, Nguyễn Đình Lễ
Thông tin xuất bản H. :Giáo dục,1998
Mô tả vật lý 383tr ;24cm
Tác giả(bs) CN Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn khánh, Nguyễn Đình Lễ
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(8): KM003002-8, KM010029
00000000nam a2200000 a 4500
0011324
0021
004TVL040001527
008040312s1998 vm| vie
0091 0
039|y20040312095500|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a959.7|bĐI-L
1001|aĐinh Xuân lâm
24500|aĐại cương lịch sử Vịêt Nam tập2 /|cĐinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn khánh, Nguyễn Đình Lễ
260|aH. :|bGiáo dục,|c1998
300|a383tr ;|c24cm
700|aĐinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn khánh, Nguyễn Đình Lễ
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(8): KM003002-8, KM010029
890|a8|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM003002 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐI-L Sách giáo trình 1
2 KM003003 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐI-L Sách giáo trình 2
3 KM003004 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐI-L Sách giáo trình 3
4 KM003005 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐI-L Sách giáo trình 4
5 KM003006 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐI-L Sách giáo trình 5 Hạn trả:12-07-2021
6 KM003007 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐI-L Sách giáo trình 6
7 KM003008 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐI-L Sách giáo trình 7
8 KM010029 Kho Sách tham khảo 959.7 ĐI-L Sách giáo trình 8