thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 636.4 VO-N
    Nhan đề: Những điều cần biết khi xây dựng chuồng trại nuôi heo /
DDC 636.4
Tác giả CN Võ Văn Ninh
Nhan đề Những điều cần biết khi xây dựng chuồng trại nuôi heo /Võ Văn Ninh
Thông tin xuất bản Đà Nẵng :Đà Nẵng,2007
Mô tả vật lý 128 tr. ;16 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoVO-N(10): PM012254-63
00000000nam a2200000 a 4500
00113723
0021
004TVL120014038
008120413s2007 vm| vie
0091 0
039|y20120413085600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a636.4|bVO-N
1001|aVõ Văn Ninh
24500|aNhững điều cần biết khi xây dựng chuồng trại nuôi heo /|cVõ Văn Ninh
260|aĐà Nẵng :|bĐà Nẵng,|c2007
300|a128 tr. ;|c16 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|cVO-N|j(10): PM012254-63
890|a10|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM012257 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 4
2 PM012256 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 3
3 PM012255 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 2
4 PM012254 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 1
5 PM012263 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 10
6 PM012262 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 9
7 PM012261 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 8
8 PM012260 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 7
9 PM012259 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 6
10 PM012258 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 5