thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 636.4 VO-N
    Nhan đề: Kinh nghiệm nuôi heo /
DDC 636.4
Tác giả CN Võ Văn Ninh
Nhan đề Kinh nghiệm nuôi heo /Võ Văn Ninh
Thông tin xuất bản Đà Nẵng :Đà Nẵng,2008
Mô tả vật lý 192 tr. ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảoVO-N(10): PM012294-303
00000000nam a2200000 a 4500
00113728
0021
004TVL120014043
008120413s2008 vm| vie
0091 0
039|y20120413090600|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a636.4|bVO-N
1001|aVõ Văn Ninh
24500|aKinh nghiệm nuôi heo /|cVõ Văn Ninh
260|aĐà Nẵng :|bĐà Nẵng,|c2008
300|a192 tr. ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|cVO-N|j(10): PM012294-303
890|a10|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 PM012303 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 10
2 PM012302 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 9
3 PM012301 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 8
4 PM012300 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 7
5 PM012299 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 6
6 PM012298 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 5
7 PM012297 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 4
8 PM012296 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 3
9 PM012295 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 2
10 PM012294 Kho Sách tham khảo 636.4 VO-N Sách giáo trình 1