thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 NG-T
    Nhan đề: Bài tập quản trị chiến lược /
DDC 658.4
Tác giả CN Ngô Kim Thanh (chủ biên)
Nhan đề Bài tập quản trị chiến lược /Ngô Kim Thanh (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. :Đại Học Kinh Tế Quốc Dân,2011
Mô tả vật lý 335 tr. ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): KT001510-4, KT005355-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00114346
0021
004TVL120014661
005202204221524
008120907s2011 vm| vie
0091 0
039|a20220422152444|bquyenntl|y20120907094400|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a658.4|bNG-T
100 |aNgô Kim Thanh (chủ biên)
245 |aBài tập quản trị chiến lược /|cNgô Kim Thanh (chủ biên)
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. :|bĐại Học Kinh Tế Quốc Dân,|c2011
300 |a335 tr. ;|c21 cm
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(10): KT001510-4, KT005355-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt005356thumbimage.jpg
890|a10|b0|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT005359 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 10
2 KT005358 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 9
3 KT005357 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 8
4 KT005356 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 7
5 KT005355 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 6
6 KT001514 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 5
7 KT001513 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 4
8 KT001512 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 3
9 KT001511 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 2
10 KT001510 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-T Sách giáo trình 1