thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338 ph-d
    Nhan đề: Bài tập và bài giải phân tích chứng khoán và định gía chứng khoán /

DDC 338
Tác giả CN Phạm Văn Được
Nhan đề Bài tập và bài giải phân tích chứng khoán và định gía chứng khoán /Phạm Văn Được
Thông tin xuất bản Tp.Hcm :thống kê,2010
Mô tả vật lý 287 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): KT003467
00000000naa a2200000 a 4500
00115028
0022
004LTGU130015343
008130328s2010 vm| vie
0091 0
039|y20130328152400|zlibol5
040|aTGULIB
082|a338|bph-d
1001|aPhạm Văn Được
245|aBài tập và bài giải phân tích chứng khoán và định gía chứng khoán /|cPhạm Văn Được
260|aTp.Hcm :|bthống kê,|c2010
300|a287 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): KT003467
890|a1|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT003467 Kho Sách giáo trình 338 ph-d Sách tham khảo ngoại văn 1