thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 Sot
    Nhan đề: Sổ tay công nghệ chế tạo máy.

DDC 621.8
Nhan đề Sổ tay công nghệ chế tạo máy.Tập 1 :Trọn bộ 3 tập /Nguyễn Đắc Lộc (chủ biên) ...[et al.]
Thông tin xuất bản H. :Khoa học và kỹ thuật,2013
Mô tả vật lý 471 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): KTCN000034-5, KTCN000062
00000000naa a2200000 a 4500
00115364
0021
004LTGU130015679
008130809s2013 vm| vie
0091 0
039|y20130809092100|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a621.8|bSot
245|aSổ tay công nghệ chế tạo máy.|nTập 1 :|bTrọn bộ 3 tập /|cNguyễn Đắc Lộc (chủ biên) ...[et al.]
260|aH. :|bKhoa học và kỹ thuật,|c2013
300|a471 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): KTCN000034-5, KTCN000062
890|a3|b9|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KTCN000062 Kho Sách giáo trình 621.8 Sot Sách giáo trình 5 Hạn trả:08-02-2024
2 KTCN000035 Kho Sách giáo trình 621.8 Sot Sách giáo trình 2
3 KTCN000034 Kho Sách giáo trình 621.8 Sot Sách giáo trình 1 Hạn trả:01-03-2024