thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 NG-D
    Nhan đề: Chiến lược & chính sách kinh doanh :
DDC 658.4
Tác giả CN Nguyễn Thị Liên Diệp
Nhan đề Chiến lược & chính sách kinh doanh :(quản trị chiến lược) /Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (biên soạn)
Thông tin xuất bản H. :Hồng Đức,2013
Mô tả vật lý 488 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): KT004230-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00115474
0021
004LTGU130015789
005202204221523
008130826s2013 vm| vie
0091 0
039|a20220422152349|bquyenntl|y20130826090300|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a658.4|bNG-D
100 |aNguyễn Thị Liên Diệp
245 |aChiến lược & chính sách kinh doanh :|b(quản trị chiến lược) /|cNguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (biên soạn)
260 |aH. :|bHồng Đức,|c2013
300 |a488 tr ;|c21 cm
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(10): KT004230-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt004239thumbimage.jpg
890|a10|b0|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT004232 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 3
2 KT004231 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 2
3 KT004230 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 1
4 KT004239 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 10
5 KT004238 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 9
6 KT004237 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 8
7 KT004236 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 7
8 KT004235 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 6
9 KT004234 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 5
10 KT004233 Kho Sách giáo trình 658.4 NG-D Sách giáo trình 4