thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 650.1 Kyn
    Nhan đề: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh /
DDC 650.1
Nhan đề Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh /Trịnh Quốc Trung (chủ biên) ...[et al.]
Thông tin xuất bản H. :Lao động - xã hội,2014
Mô tả vật lý 389 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(2): KT005328-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00116356
0022
004LTGU140016671
005202204291018
008140827s2014 vm| vie
0091 0
039|a20220429101843|bquyenntl|y20140827145900|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a650.1|bKyn
245 |aKỹ năng giao tiếp trong kinh doanh /|cTrịnh Quốc Trung (chủ biên) ...[et al.]
260 |aH. :|bLao động - xã hội,|c2014
300 |a389 tr ;|c24 cm
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(2): KT005328-9
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt005328thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT005329 Kho Sách giáo trình 650.1 Kyn Sách tham khảo tiếng Việt 2
2 KT005328 Kho Sách giáo trình 650.1 Kyn Sách tham khảo tiếng Việt 1