thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 346.04 Gia
    Nhan đề: Giáo trình luật đất đai /

DDC 346.04
Nhan đề Giáo trình luật đất đai /Lưu Quốc Thái (chủ biên) ...[et al.]
Thông tin xuất bản H. :Hồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam,2012
Mô tả vật lý 381 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(7): KT005457-63
00000000nam#a2200000ui#4500
00116680
0021
004LTGU140016995
005202012031417
008141014s2012 vm| vie
0091 0
039|a20201203141719|bhaitt|y20141014094000|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a346.04|bGia
245 |aGiáo trình luật đất đai /|cLưu Quốc Thái (chủ biên) ...[et al.]
260 |aH. :|bHồng Đức ; Hội luật gia Việt Nam,|c2012
300 |a381 tr ;|c21 cm
852 |a100|bKho Sách giáo trình|j(7): KT005457-63
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kinhte/kt005460thumbimage.jpg
890|a7|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT005463 Kho Sách giáo trình 346.04 Gia Sách giáo trình 7
2 KT005462 Kho Sách giáo trình 346.04 Gia Sách giáo trình 6 Hạn trả:13-06-2024
3 KT005461 Kho Sách giáo trình 346.04 Gia Sách giáo trình 5 Hạn trả:13-06-2024
4 KT005460 Kho Sách giáo trình 346.04 Gia Sách giáo trình 4 Hạn trả:13-06-2024
5 KT005459 Kho Sách giáo trình 346.04 Gia Sách giáo trình 3
6 KT005458 Kho Sách giáo trình 346.04 Gia Sách giáo trình 2
7 KT005457 Kho Sách giáo trình 346.04 Gia Sách giáo trình 1