thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332.1 Ngh
    Nhan đề: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại =

DDC 332.1
Nhan đề Nghiệp vụ ngân hàng thương mại =Commercial banking /Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) ...[et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có bổ sung, chỉnh sửa
Thông tin xuất bản Tp. HCM :Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh,2014
Mô tả vật lý 346 tr ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): KT005628-32, KT005910-4
00000000naa a2200000 a 4500
00116741
0021
004LTGU140017056
008141125s2014 vm| vie
0091 0
039|y20141125092500|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a332.1|bNgh
245|aNghiệp vụ ngân hàng thương mại =|bCommercial banking /|cNguyễn Đăng Dờn (chủ biên) ...[et al.]
250|aTái bản lần thứ 2, có bổ sung, chỉnh sửa
260|aTp. HCM :|bKinh tế thành phố Hồ Chí Minh,|c2014
300|a346 tr ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): KT005628-32, KT005910-4
890|a10|b32|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 KT005914 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 10
2 KT005913 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 9
3 KT005912 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 8
4 KT005911 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 7
5 KT005910 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 6
6 KT005632 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 5
7 KT005631 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 4
8 KT005630 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 3
9 KT005629 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 2 Hạn trả:12-12-2022
10 KT005628 Kho Sách giáo trình 332.1 Ngh Sách giáo trình 1