thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 ĐO-V
    Nhan đề: Quản trị rủi ro và khủng hoảng /
DDC 658.4
Tác giả CN Đoàn Thị Hồng Vân
Nhan đề Quản trị rủi ro và khủng hoảng /Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Kim Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn
Thông tin xuất bản H. :Lao động xã hội,2013
Mô tả vật lý 409 tr. ;24 cm
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(5): KT006152-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00117189
0021
004LTGU150017504
005202204291019
008150915s2013 vm| vie
0091 0
039|a20220429101950|bquyenntl|y20150915094900|zlibol5
040 |aTGULIB
041 |avie
082 |a658.4|bĐO-V
100 |aĐoàn Thị Hồng Vân
245 |aQuản trị rủi ro và khủng hoảng /|cĐoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Kim Ngọc Đạt, Hà Đức Sơn
260 |aH. :|bLao động xã hội,|c2013
300 |a409 tr. ;|c24 cm
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(5): KT006152-6
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/kt006154thumbimage.jpg
890|a5|b18|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT006156 Kho Sách giáo trình 658.4 ĐO-V Sách giáo trình 5
2 KT006155 Kho Sách giáo trình 658.4 ĐO-V Sách giáo trình 4 Hạn trả:30-05-2022
3 KT006154 Kho Sách giáo trình 658.4 ĐO-V Sách giáo trình 3
4 KT006153 Kho Sách giáo trình 658.4 ĐO-V Sách giáo trình 2
5 KT006152 Kho Sách giáo trình 658.4 ĐO-V Sách giáo trình 1