thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158.2 LE-H
    Nhan đề: Bí quyết thành công của Obama /

DDC 158.2
Tác giả CN Lê Duyên Hải
Nhan đề Bí quyết thành công của Obama /Lê Duyên Hải
Thông tin xuất bản H. :Hồng Đức ; Nhà sách PandaBooks,2016
Mô tả vật lý 294 tr ;21 cm
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): PM016857-9
00000000naa a2200000 a 4500
00118906
0022
004LTGU160019221
008160812s2016 vm| vie
0091 0
039|y20160812145200|zlibol5
040|aTGULIB
041|avie
082|a158.2|bLE-H
1001|aLê Duyên Hải
245|aBí quyết thành công của Obama /|cLê Duyên Hải
260|aH. :|bHồng Đức ; Nhà sách PandaBooks,|c2016
300|a294 tr ;|c21 cm
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): PM016857-9
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 PM016859 Kho Sách tham khảo 158.2 LE-H Sách tham khảo tiếng Việt 3
2 PM016858 Kho Sách tham khảo 158.2 LE-H Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 PM016857 Kho Sách tham khảo 158.2 LE-H Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:03-06-2024