thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 337 VU-P
    Nhan đề: Incoterms® 2020 Quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa; Và các văn bản mới nhất về kiểm tra giám sát hải quan, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) :
DDC 337
Tác giả CN Vũ Thu Phương
Nhan đề Incoterms® 2020 Quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa; Và các văn bản mới nhất về kiểm tra giám sát hải quan, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) : Song ngữ Anh - Việt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2020
Mô tả vật lý 487 tr. ; 28 cm.
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101000001-10
00000000nam#a2200000ui#4500
00121743
0021
004591177F4-0B5E-4A83-8E20-A575D523E108
005202006121357
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-79-2340-3|c450000
039|a20200612135729|bhaitt|c20200612135657|dhaitt|y20200603105459|zphuongttk
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a337|bVU-P
100 |aVũ Thu Phương
245 |aIncoterms® 2020 Quy tắc của ICC về sử dụng các điều kiện thương mại quốc tế và nội địa; Và các văn bản mới nhất về kiểm tra giám sát hải quan, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020) : |bSong ngữ Anh - Việt
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2020
300 |a487 tr. ; |c28 cm.
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101000001-10
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/quytacthumbimage.jpg
890|a10|b14
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101000001 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 1
2 101000002 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 2 Hạn trả:16-10-2020
3 101000003 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 3
4 101000004 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 4 Hạn trả:04-10-2020
5 101000005 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 5 Hạn trả:16-10-2020
6 101000006 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 6 Hạn trả:04-10-2020
7 101000007 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 7 Hạn trả:04-10-2020
8 101000008 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 8 Hạn trả:04-10-2020
9 101000009 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 9 Hạn trả:04-10-2020
10 101000010 Kho Sách giáo trình 337 VU-P Sách giáo trình 10 Hạn trả:04-10-2020