thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.8 PH-H
    Nhan đề: Thiết kế với Solidworks: Lý thuyết - Thực hành :

DDC 621.8
Tác giả CN Phạm Quang Huy
Nhan đề Thiết kế với Solidworks: Lý thuyết - Thực hành : Thiết kế cơ khí và mỹ thuật công nghiệp / Phạm Quang Huy
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2020
Mô tả vật lý 384tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Hướng dẫn làm quen với Solidworks. Ứng dụng phần mềm Solidworks trong thiết kế cơ khí như: Vẽ khối cơ bản, vẽ khớp nối cong, vẽ khối, ghi kích thước và in ấn, vẽ cánh quạt, tính toán trong Solidworks, vẽ bánh răng nghiền...
Từ khóa Thiết kế
Từ khóa Cơ khí
Từ khóa Phần mềm Solidworks
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(3): 101000231-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00122191
0021
0043875F686-E297-4674-9ADC-2817BF727D9D
005202011261058
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049785832|c142000 VNĐ
039|a20201126105830|bquyenntl|y20201126083327|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a621.8|bPH-H
100 |aPhạm Quang Huy
245 |aThiết kế với Solidworks: Lý thuyết - Thực hành : |bThiết kế cơ khí và mỹ thuật công nghiệp / |cPhạm Quang Huy
260 |aH. : |bThanh niên, |c2020
300 |a384tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aHướng dẫn làm quen với Solidworks. Ứng dụng phần mềm Solidworks trong thiết kế cơ khí như: Vẽ khối cơ bản, vẽ khớp nối cong, vẽ khối, ghi kích thước và in ấn, vẽ cánh quạt, tính toán trong Solidworks, vẽ bánh răng nghiền...
653 |aThiết kế
653 |aCơ khí
653 |aPhần mềm Solidworks
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(3): 101000231-3
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000233thumbimage.jpg
890|a3|b11|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000231 Kho Sách giáo trình 621.8 PH-H Sách giáo trình 1
2 101000232 Kho Sách giáo trình 621.8 PH-H Sách giáo trình 2
3 101000233 Kho Sách giáo trình 621.8 PH-H Sách giáo trình 3