thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 346 LU-T
    Nhan đề: Giáo trình Luật đất đai

DDC 346
Tác giả CN Lưu Quốc Thái
Nhan đề Giáo trình Luật đất đai
Lần xuất bản Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, 2019
Mô tả vật lý 397tr. ; 21cm.
Tùng thư Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt Cuốn sách gồm có 7 chương, nội dung về: Chế độ sở hữu đất đai, những vấn đề chung về luật đất đai, quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, điều phối đất đai...
Từ khóa Giáo trình luật
Từ khóa Luật đất đai
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(7): 101000274-80
00000000nam#a2200000ui#4500
00122204
0022
00440233A1C-C39B-48DB-967A-E255631B2912
005202011261428
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048968687|c73000 VNĐ
039|a20201126142812|bquyenntl|y20201126104152|zphuongttk
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bLU-T
100 |aLưu Quốc Thái
245 |aGiáo trình Luật đất đai
250 |aTái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung
260 |aH. : |bHồng Đức; Hội Luật gia Việt Nam, |c2019
300 |a397tr. ; |c21cm.
490 |aTrường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh
520 |aCuốn sách gồm có 7 chương, nội dung về: Chế độ sở hữu đất đai, những vấn đề chung về luật đất đai, quản lý thông tin, dữ liệu và tài chính về đất đai, điều phối đất đai...
653 |aGiáo trình luật
653 |aLuật đất đai
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(7): 101000274-80
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101000274thumbimage.jpg
890|a7|b10|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101000274 Kho Sách giáo trình 346 LU-T Sách giáo trình 1
2 101000275 Kho Sách giáo trình 346 LU-T Sách giáo trình 2
3 101000276 Kho Sách giáo trình 346 LU-T Sách giáo trình 3
4 101000277 Kho Sách giáo trình 346 LU-T Sách giáo trình 4
5 101000278 Kho Sách giáo trình 346 LU-T Sách giáo trình 5
6 101000279 Kho Sách giáo trình 346 LU-T Sách giáo trình 6
7 101000280 Kho Sách giáo trình 346 LU-T Sách giáo trình 7