thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158.1 DU-H
    Nhan đề: 30 định luật thần kỳ trong cuộc sống /

DDC 158.1
Tác giả CN Dương Minh Hào
Nhan đề 30 định luật thần kỳ trong cuộc sống / Dương Minh Hào c.b., Nguyễn Anh Tường, Đặng Thu Huyền
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2011
Mô tả vật lý 369tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu 30 định luật hiệu ứng, nguyên tắc, tiêu biểu nhất của cuộc đời như: Nguyên lý Phá cửa sổ, lý luận Peter, định luật đồng hồ, hiệu ứng đàn dê, nguyên tắc 20/80, định luật thùng gỗ, hiệu ứng Thorstein B. Veblen, hiệu ứng Bươm bướm... Ngoài giới thiệu chung phần lý luận căn bản và nguồn gốc của mỗi nguyên lí cuốn sách giới thiệu trọng tâm từng định luật như vận dụng thế nào để giải thích những hiện tượng trong cuộc sống, định hướng cuộc sống và công việc của chúng ta... Đó chính là một phần tri thức mở, là bộ sách gối đầu giường giúp mỗi người có thể làm thay đổi cuộc đời của mình.
Từ khóa Kinh doanh
Từ khóa Bí quyết thành công
Từ khóa Định luật
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102001301
00000000nam#a2200000ui#4500
00122400
0022
00470E5BC4C-0452-4B0E-BA5A-742B737B945C
005202012021005
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c74000 VNĐ
039|a20201202100522|bquyenntl|y20201201153654|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a158.1|bDU-H
100 |aDương Minh Hào
245 |a30 định luật thần kỳ trong cuộc sống / |cDương Minh Hào c.b., Nguyễn Anh Tường, Đặng Thu Huyền
260 |aH. : |bThanh niên, |c2011
300 |a369tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu 30 định luật hiệu ứng, nguyên tắc, tiêu biểu nhất của cuộc đời như: Nguyên lý Phá cửa sổ, lý luận Peter, định luật đồng hồ, hiệu ứng đàn dê, nguyên tắc 20/80, định luật thùng gỗ, hiệu ứng Thorstein B. Veblen, hiệu ứng Bươm bướm... Ngoài giới thiệu chung phần lý luận căn bản và nguồn gốc của mỗi nguyên lí cuốn sách giới thiệu trọng tâm từng định luật như vận dụng thế nào để giải thích những hiện tượng trong cuộc sống, định hướng cuộc sống và công việc của chúng ta... Đó chính là một phần tri thức mở, là bộ sách gối đầu giường giúp mỗi người có thể làm thay đổi cuộc đời của mình.
653 |aKinh doanh
653 |aBí quyết thành công
653 |aĐịnh luật
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102001301
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102001301thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102001301 Kho Sách tham khảo 158.1 DU-H Sách tham khảo tiếng Việt 1 Hạn trả:03-06-2024