thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 633.1 TR-Đ
    Nhan đề: Lịch sử trồng lúa Việt Nam /

DDC 633.1
Tác giả CN Trần Văn Đạt
Nhan đề Lịch sử trồng lúa Việt Nam / Trần Văn Đạt
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp bền vững, 2010
Mô tả vật lý 501tr. ; cm.
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Cây lúa
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00129245
0021
00495957DE5-5F70-43BE-B8BA-FB0E8D9665E9
005202202280929
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20220228092931|bhoangnh|y20220228091229|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a633.1|bTR-Đ
100 |aTrần Văn Đạt
245 |aLịch sử trồng lúa Việt Nam / |cTrần Văn Đạt
260 |aH. : |bNông nghiệp bền vững, |c2010
300 |a501tr. ; |ccm.
653 |aLịch sử
653 |aCây lúa
653 |aViệt Nam
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/lich su trong lua viet nam-tran van dat-2010_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào