thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 617.1 NG-T
    Nhan đề: Cẩm nang sơ cứu :

DDC 617.1
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Nhan đề Cẩm nang sơ cứu : Dành cho lứa tuổi 7+ / Nguyễn Thị Thanh Thuỷ b.s. ; Vũ Thị Kim Hoa h.đ. ; Minh hoạ: Trương Văn Ngọc
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 5
Thông tin xuất bản H. : Kim Đồng, 2021
Mô tả vật lý 62tr. : tranh vẽ ; 19cm.
Tùng thư Kỹ năng sống an toàn
Tóm tắt Cung cấp cho trẻ những kiến thức và kĩ năng sơ cứu để xử lý các tình huống khi bị ốm, khi bị động vật cắn, ngộ độc và tai nạn thương tích
Từ khóa Cẩm nang
Từ khóa Sách thiếu nhi
Từ khóa Sơ cứu
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101001044-53
00000000nam#a2200000ui#4500
00129253
0021
00410395763-48E3-4CA3-A47D-D2C298089E8D
005202203031420
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786042194723|c14000 VNĐ
039|a20220303142042|bquyenntl|y20220303134044|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a617.1|bNG-T
100 |aNguyễn Thị Thanh Thuỷ
245 |aCẩm nang sơ cứu : |bDành cho lứa tuổi 7+ / |cNguyễn Thị Thanh Thuỷ b.s. ; Vũ Thị Kim Hoa h.đ. ; Minh hoạ: Trương Văn Ngọc
250 |aTái bản lần thứ 5
260 |aH. : |bKim Đồng, |c2021
300 |a62tr. : |btranh vẽ ; |c19cm.
490 |aKỹ năng sống an toàn
520 |aCung cấp cho trẻ những kiến thức và kĩ năng sơ cứu để xử lý các tình huống khi bị ốm, khi bị động vật cắn, ngộ độc và tai nạn thương tích
653 |aCẩm nang
653 |aSách thiếu nhi
653 |aSơ cứu
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101001044-53
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001053thumbimage.jpg
890|a10|b2|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101001044 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 1
2 101001045 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 2
3 101001046 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 3
4 101001047 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 4
5 101001048 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 5
6 101001049 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 6
7 101001050 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 7
8 101001051 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 8
9 101001052 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 9
10 101001053 Kho Sách giáo trình 617.1 NG-T Sách giáo trình 10