thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 631.5 BU-B
    Nhan đề: Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa /
DDC 631.5
Tác giả CN Bùi Chí Bửu
Nhan đề Cơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa / Bùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang
Thông tin xuất bản TP. HCM : Nông nghiệp, 2003
Mô tả vật lý 193tr. : Minh họa ; cm.
Từ khóa Cây lúa
Từ khóa Bệnh hại cây trồng
Từ khóa Cơ sở di truyền
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130263
0021
0045604F1BD-95C9-42BE-A94C-13B1E78816E3
005202203210951
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20220321095102|bquyenntl|y20220321094011|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a631.5|bBU-B
100 |aBùi Chí Bửu
245 |aCơ sở di truyền tính chống chịu đối với thiệt hại do môi trường của cây lúa / |cBùi Chí Bửu, Nguyễn Thị Lang
260 |aTP. HCM : |bNông nghiệp, |c2003
300 |a193tr. : |bMinh họa ; |ccm.
653 |aCây lúa
653 |aBệnh hại cây trồng
653 |aCơ sở di truyền
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/cơ sở di truyền tính chống chịu thệt hại do môi trường của cây lúathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào