thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 570 NG-L
    Nhan đề: Giáo trình sinh học phân tử /

DDC 570
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Lộc
Nhan đề Giáo trình sinh học phân tử / Nguyễn Hoàng Lộc chủ biên, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế
Mô tả vật lý 221tr. : Minh họa ; cm.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Sinh học phân tử
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130264
0021
004A8C0FA7D-9568-4EE6-89D8-1F92C337B955
005202203211008
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|a20220321100858|bquyenntl|y20220321100638|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a570|bNG-L
100 |aNguyễn Hoàng Lộc
245 |aGiáo trình sinh học phân tử / |cNguyễn Hoàng Lộc chủ biên, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi
260 |aHuế : |bĐại học Huế
300 |a221tr. : |bMinh họa ; |ccm.
653 |aGiáo trình
653 |aSinh học phân tử
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/shpt nguyễn hoàng lộcthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào