thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 631.5 HO-P
    Nhan đề: Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống thực vật /
DDC 631.5
Tác giả CN Hoàng Trọng Phán
Nhan đề Giáo trình cơ sở di truyền chọn giống thực vật / Hoàng Trọng Phán chủ biên, Trương Thị Bích Phượng
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2008
Mô tả vật lý 201tr. : Minh họa ; cm.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Cơ sở di truyền
Từ khóa Chọn giống thực vật
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130265
0021
004FBE42924-47BA-45ED-AC25-3D085860A99F
005202203211036
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20220321103649|bquyenntl|y20220321103515|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a631.5|bHO-P
100 |aHoàng Trọng Phán
245 |aGiáo trình cơ sở di truyền chọn giống thực vật / |cHoàng Trọng Phán chủ biên, Trương Thị Bích Phượng
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2008
300 |a201tr. : |bMinh họa ; |ccm.
653 |aGiáo trình
653 |aCơ sở di truyền
653 |aChọn giống thực vật
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinhcosoditruyenchongiongthucvatthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào