thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 632 TR-M
    Nhan đề: Bài giảng tạo giống chống chịu sâu bệnh /
DDC 632
Tác giả CN Trần Văn Minh
Nhan đề Bài giảng tạo giống chống chịu sâu bệnh / Trần Văn Minh
Thông tin xuất bản Huế : ĐH Nông Lâm Huế, 2009
Mô tả vật lý 26tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Nông Lâm Huế. Dự án hợp tác Việt Nam - Hà Lan
Từ khóa Sâu bệnh
Từ khóa Bài giảng
Từ khóa Tạo giống
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130267
0021
0044B14B37C-384D-470A-BFF8-02DDC52ACC6C
005202203220847
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20220322084742|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a632|bTR-M
100 |aTrần Văn Minh
245 |aBài giảng tạo giống chống chịu sâu bệnh / |cTrần Văn Minh
260 |aHuế : |bĐH Nông Lâm Huế, |c2009
300 |a26tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Nông Lâm Huế. Dự án hợp tác Việt Nam - Hà Lan
653 |aSâu bệnh
653 |aBài giảng
653 |aTạo giống
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/bài giảng tạo giống chống chịu sâu bệnhthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào