thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 637 NG-P
    Nhan đề: Bài giảng Công nghệ chế biến sữa và chất béo thực phẩm :

DDC 637
Tác giả CN Nguyễn Thị Hằng Phương
Nhan đề Bài giảng Công nghệ chế biến sữa và chất béo thực phẩm : Dùng cho sinh viên các lớp ĐHCNTP / Nguyễn Thị Hằng Phương
Thông tin xuất bản Tiền Giang, 2019
Mô tả vật lý 87tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa NN&CNTP. Bộ môn CNTP
Từ khóa Chất béo
Từ khóa Công nghệ chế biến
Từ khóa Sữa
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130269
0021
00443A20D32-37D3-4C04-9299-769819FAD84D
005202203230826
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220323082646|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a637|bNG-P
100 |aNguyễn Thị Hằng Phương
245 |aBài giảng Công nghệ chế biến sữa và chất béo thực phẩm : |bDùng cho sinh viên các lớp ĐHCNTP / |cNguyễn Thị Hằng Phương
260 |aTiền Giang, |c2019
300 |a87tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa NN&CNTP. Bộ môn CNTP
653 |aChất béo
653 |aCông nghệ chế biến
653 |aSữa
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/cncb sua va chat beothumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào