thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 641.4 NG-P
    Nhan đề: Tài liệu giảng dạy thực hành công nghệ thực phẩm 1 :
DDC 641.4
Tác giả CN Nguyễn Vân Ngọc Phượng
Nhan đề Tài liệu giảng dạy thực hành công nghệ thực phẩm 1 : Phần bảo quản và chế biến rau quả / Nguyễn Vân Ngọc Phượng
Thông tin xuất bản Tiền Giang, 2021
Mô tả vật lý 23tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm
Từ khóa Bảo quản
Từ khóa Chế biến rau quả
Từ khóa Công nghệ thực phẩm
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130271
0021
00400DC8DC9-FBA6-4C4F-8672-2AF573599DDE
005202203230936
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20220323093614|bquyenntl|y20220323091933|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a641.4|bNG-P
100 |aNguyễn Vân Ngọc Phượng
245 |aTài liệu giảng dạy thực hành công nghệ thực phẩm 1 : |bPhần bảo quản và chế biến rau quả / |cNguyễn Vân Ngọc Phượng
260 |aTiền Giang, |c2021
300 |a23tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm
653 |aBảo quản
653 |aChế biến rau quả
653 |aCông nghệ thực phẩm
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/thcntp1-phanrauquathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào