thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 333.7 HO-H
    Nhan đề: Con người và môi trường /
DDC 333.7
Tác giả CN Hoàng Hưng
Nhan đề Con người và môi trường / Hoàng Hưng (chủ biên), Nguyễn Thị KIm Loan
Thông tin xuất bản TP. HCM : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả vật lý 209tr. ; cm.
Từ khóa Con người
Từ khóa Môi trường
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130274
0021
004F5F8920C-AD80-4A89-AEC0-AD27F8DB8261
005202203240819
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20220324081907|bquyenntl|y20220324081849|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a333.7|bHO-H
100 |aHoàng Hưng
245 |aCon người và môi trường / |cHoàng Hưng (chủ biên), Nguyễn Thị KIm Loan
260 |aTP. HCM : |bĐại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, |c2005
300 |a209tr. ; |ccm.
653 |aCon người
653 |aMôi trường
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/con người và môi trườngthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào