thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 660.6 NG-H
    Nhan đề: Phân tích vi sinh thực phẩm :
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Thúy Hương
Nhan đề Phân tích vi sinh thực phẩm : (Dành cho hệ CĐNKN) / Nguyễn Thúy Hương
Thông tin xuất bản TP. HCM : Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM, 2011
Mô tả vật lý 93tr. ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM. Khoa Công nghệ thực phẩm
Từ khóa Thực phẩm
Từ khóa Phân tích
Từ khóa Vi sinh
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130275
0021
004CA4A0E5E-AF93-43E4-93E9-04A6D8359EFF
005202203240836
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20220324083655|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a660.6|bNG-H
100 |aNguyễn Thúy Hương
245 |aPhân tích vi sinh thực phẩm : |b(Dành cho hệ CĐNKN) / |cNguyễn Thúy Hương
260 |aTP. HCM : |bTrường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM, |c2011
300 |a93tr. ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học công nghiệp thực phẩm TP. HCM. Khoa Công nghệ thực phẩm
653 |aThực phẩm
653 |aPhân tích
653 |aVi sinh
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/phân tích vi sinh tpthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào