thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 660 HIM-D
    Nhan đề: Basic principles and calculations in chemical engineering :

DDC 660
Tác giả CN Himmelblau, David Mautner
Nhan đề Basic principles and calculations in chemical engineering : Solutions manual to accompany / David Mautner Himmelblau, James B. Riggs
Lần xuất bản 7th ed
Thông tin xuất bản Upper Saddle River, N.J : Prentice Hall, 2004
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa Chemical engineering -- Mathematics -- Problems
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00130278
0021
004E9367218-9914-46ED-906B-8AF727B49E98
005202203281526
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20220328152647|bhoangnh|y20220328095056|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a660|bHIM-D
100 |aHimmelblau, David Mautner
245 |aBasic principles and calculations in chemical engineering : |bSolutions manual to accompany / |c David Mautner Himmelblau, James B. Riggs
250 |a7th ed
260 |aUpper Saddle River, N.J : |bPrentice Hall, |c2004
300 |atr. ; |ccm.
653 |a Chemical engineering -- Mathematics -- Problems
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/basic_principles_and_calculations_in_che_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào