thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4 NG-N
    Nhan đề: Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch /
DDC 338.4
Tác giả CN Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nhan đề Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch / Nguyễn Thị Minh Ngọc
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2021
Mô tả vật lý 344tr. : ảnh, bảng ; 21cm.
Phụ chú Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam
Từ khóa Sổ tay
Từ khóa Du lịch
Từ khóa Hướng dẫn viên
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101001074
00000000nam#a2200000ui#4500
00130279
0021
00492F57628-5C68-4E29-B80E-0E72883AEE0B
005202204150915
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0953-8
039|a20220415091512|bhoangnh|y20220415082410|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4|bNG-N
100 |aNguyễn Thị Minh Ngọc
245 |aSổ tay Hướng dẫn viên du lịch / |cNguyễn Thị Minh Ngọc
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2021
300 |a344tr. : |bảnh, bảng ; |c21cm.
500 |aCung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam
653 |aSổ tay
653 |aDu lịch
653 |aHướng dẫn viên
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101001074
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101001074thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 101001074 Kho Sách giáo trình 338.4 NG-N Sách giáo trình 1